SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

Data: 12.01.2021

Kolegium  Pracowników  Służb  Społecznych  w  Lublinie  na  podstawie  porozumienia     o współpracy, zawartego w dniu 18 grudnia 2020 r. z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie, rozpoczyna rekrutację na trzy szkolenia dedykowane pracownikom centrum usług społecznych.

 

Centrum usług społecznych to nowa jednostka organizacyjna gminy i nowa instytucja lokalnej polityki społecznej. Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1818), centra usług społecznych służyć mają rozwojowi i integracji usług społecznych organizowanych      i świadczonych na poziomie lokalnym. Tak ukształtowane centra mają stanowić gwarancję pełnej koordynacji i informacji o usługach społecznych w jednym miejscu, z myślą o wszystkich mieszkańcach gminy. Z powstaniem centrów usług społecznych wiążą się nowe role zawodowe, dla których dedykujemy trzy odrębne szkolenia:

 

 1. Zarządzanie i organizacja usług społecznych (dla dyrektorów centrów usług społecznych oraz organizatorów usług społecznych) – liczba godzin 71,
 2. Opracowywanie    i    realizacja    indywidualnych    planów    usług    społecznych    (dla koordynatorów indywidualnych planów usług społecznych) – liczba godzin 63 ,
 3. Organizacja społeczności lokalnej (dla organizatorów społeczności lokalnych) – liczba godzin 68 .

 

Ukończenie szkolenia stanowi  jeden  z  wymogów  zatrudnienia  na  danym  stanowisku  zgodnie  z art. 25 ust. 2 pkt 4 (dla stanowiska dyrektora cus), art. 28 pkt 3 (dla stanowiska organizatora usług społecznych w cus), art. 30 pkt 3 (dla stanowiska koordynatora indywidualnych planów usług społecznych) oraz art. 33 pkt 3 (dla organizatora społeczności lokalnej) ww. Ustawy. Ustawodawca w art. 78 zakreślił 2-letni okres przejściowy na dopełnienie ww. obowiązku.

 

Program  poszczególnych  szkoleń,  jak   również  kwalifikacje  kadry   dydaktycznej  zgodne   są   z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych (Dz. U. 2020 r. Poz. 664).

 

Szkolenia prowadzone będą w formie stacjonarnej w siedzibie Kolegium lub w formie zdalnej na platformie Teems, zależnie od aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Kolegium udziela wsparcia informatycznego w zakresie obsługi platformy Teems.

 

Zajęcia odbywać się będą przez 3 dni w tygodniu w dni robocze (poniedziałek – środa lub środa – piątek) od godz. 8.00 do godz. 16.00.

 

Projektowany termin najbliższego szkolenia:


 

Nazwa szkolenia:

Termin i okres trwania:

* termin alternatywny (zależny od zebrania grupy)

Zarządzanie i organizacja usług społecznych – edycja II

09.06 – 11.06.2021; 16.06 – 18.06.2021; 23.06 - 25.06.2021

(łącznie 9 dni szkoleniowych)

Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych – edycja II

17.05. - 19.05.2021; 24.05 – 26.05.2021; 31.05 – 01.06.2021

(łącznie 8 dni szkoleniowych)

Organizacja społeczności lokalnej

12.04 – 14.04.2021; 19.04 – 21.04.2021; 26.04 – 28.04.2021

(łącznie 9 dni szkoleniowych)

 

Termin realizacji szkoleń zależny jest od utworzenia grup minimum 15-osobowych. Cena każdego szkolenia: 1350 zł (cena dla grupy co najmniej 15-osobowej).

Aby wziąć udział w szkoleniu:

 

 1. Pobierz i wypełnij formularz rekrutacyjny (dla uczestników finansujących koszty szkolenia z własnych środków);
 2. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy (dla instytucji dofinansowującej/finansującej koszty szkolenia);
 3. Formularz rekrutacyjny lub zgłoszeniowy (skan z własnoręcznym podpisem) należy wysłać na adres sekretariat@kpss.lublin.pl (w tytule maila: szkolenia dla pracowników CUS). Oryginał formularza należy wysłać pocztą. lub doręczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia;
 4. Dokonaj opłaty na podany poniżej nr konta bankowego (w  tytule: nazwisko uczestnika        i nazwa szkolenia);
 5. Ankietę po jej wypełnieniu należy wysłać na ww. adres.

 

 

Numer rachunku bankowego do dokonania opłaty:

Bank PKO BP 74 1020 3147 0000 8002 0129 6581

W przypadku osób finansujących koszty szkolenia z własnych środków, opłata za szkolenie dokonana winna być najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku zgłaszania uczestników przez instytucje finansujące koszty szkolenia, wykonawca przewiduje możliwość obowiązku dokonania opłaty za szkolenie najpóźniej  w terminie  7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia szkolenia.

 

Do pobrania:

 

 1. Formularz rekrutacyjny ( dla uczestników finansujących koszty szkolenia z własnych środków);
 2. Formularz zgłoszeniowy (dla instytucji dofinansowującej/finansującej koszty szkolenia);
 3. Podstawa prawna współpracy Kolegium z ROPS w Lublinie;
 4. Program szkoleń;
 5. Regulamin rekrutacji i udziału w szkoleniu.

Kolegium Pracowników Służb Społecznych  w Lublinie 

ul. Sulisławicka 7
20-360 Lublin

Dojazd autobusowy liniami: 21, 23, 47, 153, 156, 158, 161
Rozkłady przystanków: Dulęby 01, Dulęby 02

© 2021 Kolegium Pracowników Służb Społecznych | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj»