Biblioteka

 

 

REGULAMIN BIBLIOTECZNY

Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli.

1.Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy słuchacze i pracownicy .

2.Przeglądanie zasobów bibliotecznych może odbywać się w komputerowej bazie danych programu MOL OPTIVUM

3.Dokonując wypożyczeń lub zwrotów książek należy podać swoje imię, i nazwisko .

4.Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko. Nie wypożycza się książek na nazwisko koleżanek lub kolegów.

5.Jednorazowo wypożyczyć można 4 książki na okres 4 tygodni. Przeczytane książki należy natychmiast zwrócić do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.

6.Okres wypożyczenia książki może zostać przedłużony na prośbę czytelnika, jeżeli nie ma na tę książkę zapotrzebowania.

7.Zbiory biblioteki są naszą wspólną własnością. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem 
i zagubieniem

8.Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej, wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza.

9.Słuchacze mogą wypożyczać do domu archiwalne numery czasopism gromadzonych
w bibliotece.

10.Z książek znajdujących się w księgozbiorze podręcznym można korzystać tylko na terenie biblioteki. Słuchacze mogą sami wybierać książki potrzebne do pracy w czytelni.

11.Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych określa odrębny regulamin.

12.Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.

13.W bibliotece należy zachowywać się tak, aby nie przeszkadzać innym słuchaczom w nauce.

 

Biblioteka


 

 


 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

 

1.Z komputerów multimedialnych mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy słuchacze i pracownicy  
w godzinach pracy biblioteki .

2. Komputery w bibliotece  służą przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci Internet, przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni oraz korzystania ze       zautomatyzowanych katalogów bibliotecznych systemu Mol.

3.Słuchacze mogą korzystać na miejscu z encyklopedii multimedialnych, słowników i innych baz danych zakupionych przez bibliotekę.

4.Słuchacze mogą korzystać z zainstalowanej drukarki do przygotowywania materiałów potrzebnych do lekcji. Wydruk jest możliwy tylko na własnym papierze.

5.Korzystanie z nagrywarki jest możliwe tylko po uprzednim uzgodnieniu treści przeznaczonych do skopiowania z bibliotekarzem. Należy zwracać  szczególną uwagę na poszanowanie praw      autorskich twórców programów!!!

6.NIE WOLNO zmieniać ustawień w BIOS-ie oraz ustawień systemu Windows.

7.NIE WOLNO wgrywać własnych programów 
i kasować zainstalowanych.

8.NIE WOLNO włączać i rozłączać kabli zasilających.

9. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.

10.Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników 
w czytelni należy zachować ciszę.

11.W czytelni nie wolno spożywać pokarmów oraz napojów.

12.Za naruszanie regulaminu będą nakładane kary np. zakaz korzystania z komputerów przez wyznaczony czas.

Biblioteka - komputery

 

 

Biblioteka składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni czytelni, które stanowią Multimedialne Centrum Informacyjne. MCI dysponuje 8 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu, drukarki i skanera. Biblioteka gromadzi i udostępnia zbiory  literatury naukowej z różnych dziedzin wiedzy i fachowej wykorzystywanej w kształceniu pracowników socjalnych.Księgozbiór jest stale poszerzany, wzbogacany i uzupełniany o nowe pozycje. Posiadamy zbiór podręczników wydanych w ramach serii  "Biblioteka Pracownika Socjalnego".Biblioteka jest w całości skomputeryzowana, co umożliwia czytelnikom szybki i wygodny dostęp do zbiorów. Obsługa jest prowadzona z użyciem elektronicznego kodowania, a wybrane książki są zapisywane na konto czytelnika za pomocą czytnika kodów kreskowych.

 

Działy wyodrębnione w bibliotece związane są z profilem nauczania:

004    Informatyka i technika komputerowa

159.9 Psychologia

16      Logika. Teoria poznania. Metodologia

17      Etyka, moralność

304    Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna

311    Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne

316    Socjologia

316.356.16 Grupy krewniacze. Rodzina. Socjologia rodziny

316.6  Psychologia społeczna

32      Nauki polityczne. Polityka

33       Nauki ekonomiczne. Gospodarka. Ekonomia

331     Praca

34       Nauki prawne. Prawo

364     Organizacja opieki i pomocy społecznej. Formy opieki i pomocy

37       Oświata. Pedagogika. Wychowanie. Szkolnictwo. Wykorzystywanie czasu wolnego

371.13/.14 Szkolenie i doskonalenie nauczycieli

376     Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii .Szkolnictwo specjalne.

61       Medycyna

613     Higiena ogólna i osobista

614     Zdrowie i bezpieczeństwo publiczne

616     Choroby. Patologia. Medycyna kliniczna

616.89 Psychiatria. Choroby psychiczne. Psychopatologia

654     Biurowość. Organizacja biura. Technika pracy biurowej

808.5  Retoryka

811.111 Język angielski

82-3    Literatura piękna

 

Oprócz wydawnictw zwartych w bibliotece gromadzone są również czasopisma.

  • Florysta

  • Nasz dom i ogród flora

  • Teczka terapii zajęciowej

  • Beauty Forum

  • Rehabilitacja w praktyce

  • Asysta dentystyczna

Kolegium Pracowników Służb Społecznych  w Lublinie 

ul. Sulisławicka 7
20-360 Lublin

Dojazd autobusowy liniami: 21, 23, 47, 153, 156, 158, 161
Rozkłady przystanków: Dulęby 01, Dulęby 02

© 2023 Kolegium Pracowników Służb Społecznych | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj»