Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie pod patronatem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
Czy masz alibi na okres, w któym nic nie zrobiłeś?
— Wiesław Brudziński

Galeria Dziesiątka

Pomysł utworzenia Galerii "DZIESIĄTKA" zrodził się w związku z jubileuszem dziesięciolecia istnienia Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych im. Andrzeja Bączkowskiego w Lublinie. Stąd też nazwa Galerii "DZIESIĄTKA" w sposób oczywisty nawiązuje do jubileuszu szkoły nie będąc jednak jedynym elementem genezy tej nazwy.

Celem organizacji GALERII "DZIESIĄTKA" jest umożliwienie spotkania się z uznanymi przedstawicielami kultury, nauki, mediów, pomocy społecznej, którzy poprzez swoją pracę, osiągnięcia, reprezentowany system wartości, prezentują społecznie akceptowane postawy i mogą stanowić przykład szeroko rozumianego "humanizmu"

W rocznym cyklu spotkań uczestniczyć będzie dziesięciu zaproszonych gości, spośród których w plebiscycie publiczności wybierane będą trzy osobowości roku nagrodzone złotą, srebrną i brązową "Dziesiątką" -symbolicznym medalem Galerii wykonanym w metalu.

W przypadku, gdy idea Galerii przetrwa, po 10 latach jej istnienia wybierane będą trzy osobowości dziesięciolecia.

Ideę w sposób szczególny określa jej misja:

Człowiek jest zbyt cenny, zęby posiadać go na wyłączność - dzielmy się ze sobą ludźmi, których poznać warto.