Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie pod patronatem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
Zwykły uczeń poszukuje mistrza.
Prawdziwy uczeń jest poszukiwany przez mistrza.
~Termos ©

Jerzy Rogalski

Jerzy Rogalski, absolwent PWSTFiT w Warszawie (1970). Pracował w teatrach: Dramatycznym w Koszalinie, Dramatycznym w Szczecinie, Teatrze Płockim w Płocku, Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie, Dramatycznym w Białymstoku, by wrócić w 1980 r. do Teatru im. J. Osterwy w Lublinie. Zagrał wiele ról teatralnych, spośród których najważniejsze to Janka w „Moście", Dona w „Motyle są wolne", Dołochowa w „Wojnie i pokoju" czy Psa-Złodzieja w „Operetce". W Telewizji Kraków występował w programach kabaretu „Loża 44". Zagrał około 60 epizodów i małych ról filmowych. Jedną z najciekawszych była niewątpliwie rola w „07 zgłoś się". A jedną z ostatnich w serialu „Plebania". Zdobył kilka liczących się nagród i wyróżnień, m.in.: dwukrotnie w 1983r. i 198r. nagrody wojewódzkie, a w 1994 Nagrodę Prezydenta m. Lublina.