Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie pod patronatem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie

KKZ liczba godzin

 

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami  dotyczącymi opracowania arkusza organizacyjnego dla kierunków kształcenia realizowanych w szkołach policealnych, po zasięgnięciu opinii konsultanta (Pana Artura Gontarza)
i przedstawiciela  Urzędu Marszałkowskiego (Pani Teresa Modzelewska) uprzejmie informuję, że minimalną liczbę godzin ustalamy zgodnie
z wytycznymi znajdującymi się w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (DZ.U. 2017 poz. 703), tj. :

-        Ramowy plan nauczania dla młodzieży - załącznik nr 12

-        Ramowy plan nauczania dla dorosłych  (forma stacjonarna) -  załącznik nr 17

-        Ramowy plan nauczania dla dorosłych (forma zaoczna) - załącznik nr 18

W arkuszu organizacyjnym należy również zaplanować nie mniej niż 50% godzin na kształcenie zawodowe praktyczne.