Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie pod patronatem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie

Kolegim Pracowników Służb Społecznych w Lublinie

Nauka odbywała się w soboty i niedziele. Do podjęcia nauki zachęcamy aspirantów pracy socjalnej. Absolwenci Kolegium uzyskują dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego pracownika socjalnego.

Nauka trwa 3 lata i rozpocznie się 1 października 2015 .Wystarczy złożyć komplet dokumentów, wymagane jest wykształcenie minimum średnie oraz matura.
Szczegóły dostępne są na stronie internetowej lub w sekretariacie Kolegium.

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie

Sulisławicka 7

20-360 Lublin

tel. 81 748 18 81, fax 81 748 33 32

www.kpss.lublin.pl

sekretariat@kpss.lublin.pl