Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie pod patronatem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie

Konferencja

 

Program konferencji:

10.45-11.00 Powitanie uczestników

Marek Sikora Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

Iwona Grudzień-Bielaszewska Dyrektor Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie

11.00-11.30 Rola triady organizacyjnej dyrektora w ewaluacji programów nauczania.

dr Jolanta Lesiewicz Wicedyrektor Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie

11.30-12.00 Realizacja nowej podstawy programowej w kształceniu zawodowym na poziomie szkoły policealnej - refleksje dr Krystyna Szpak-Lipińska Dyrektor MSZ w Chełmie

12.00-12.30 Przerwa

12.30-14.00 Organizacja kształcenia praktycznego - założenia i proponowane rozwiązania

- mgr A.Ścibor-Gałązka Kierownik Szkolenia Praktycznego MSZ Puławy

- mgr E. Kuśmirek Kierownik Szkolenia Praktycznego MSZ Lublin

-mgr M.Gaszyńska Kierownik Szkolenia Praktycznego, mgr K. Rejmak Kierownik Praktyk Zawodowych KPSS i SPPSS im. A. Bączkowskiego w Lublinie