Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie pod patronatem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
Zwykły uczeń poszukuje mistrza.
Prawdziwy uczeń jest poszukiwany przez mistrza.
~Termos ©

Leszek Mądzik

Twórca autorskiego teatru, Sceny Plastycznej KUL, w której od 1970 roku zrealizował 17 własnych spektakli: Ecce Homo, Narodzenia, Wieczerza, Włókna, Ikar, Piętno, Zielnik, Wilgoć, Wędrowne, Brzeg, Pętanie, Wrota, Tchnienie, Sczelina, Kir, Całun, Odchodzi.

Jest także autorem kilkunastu scenografii w teatrach Polski, Portugalii, Francji i Niemiec. Uczestniczył w kilkuset festiwalach teatralnych na sześciu kontynentach, zostając laureatem wielu z nich. Wykłada w kilku szkołach artystycznych, prowadził kilkadziesiąt warsztatów w Europie i Ameryce.

W swej twórczości krąży wokół tematu czasu, przemijania, jego wpływu na kondycję ludzką rozpiętą pomiędzy sferą sacrum i profanum. Poszukując najlepszego sposobu wyrażenia emocji, napięć i lęków ukrytych głęboko w każdym człowieku odszedł od słowa, zwrócił się w stronę teatru wizualnego, który umożliwia współodczuwanie z widzami oraz w stronę fotografii, stwarzającej nowe możliwości ekspresji plastycznej.

W spektaklach przygotowywanych w Scenie Plastycznej KUL Leszek Mądzik tworzy sceniczne obrazy, malowane światłem w czarnej przestrzeni. Każda kolejna premiera jest związana z kolejnymi ograniczeniami, dążeniem do ascezy, dzięki której można dotknąć tematów, które nie poddają się słowu i nie mogą zostać obnażone w pełnym świetle przed olbrzymią widownią