Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie pod patronatem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
Czy masz alibi na okres, w któym nic nie zrobiłeś?
— Wiesław Brudziński

Marian Lackowski

Zatrudniony w policji od 1972 r., obecnie wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ POLICJANTÓW

  • Instruktor ZHP (harcmistrz)
  • Pomysłodawca i realizator Akcji na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych, DZIECIOM POLSKIM NA UKRAINIE

Opiekun miejsc pamięci narodowej - odbudowane groby policjantów polskich na Ukrainie i inne.

Uczestnik i członek sztabu akcji „POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ".

Za działalność z wniosku dzieci odznaczony został:

  • Orderem Uśmiechu 2000 r.
  • Medalem Gorących Serc