Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie pod patronatem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto.
— Władysław Bartoszewski

o. Filip Buczyński

Urodzony 10.10.1963 we Wrocławiu. W okresie stanu wojennego zaangażowany w działalność charytatywną na rzecz osób represjonowanych i internowanych oraz ich rodzin.
W 1984 wstępuje do Zakonu Franciszkanów.

W 1991 otrzymuje tytuł magistra teologii w KUL za prace pt. „Kobieta w historii Islamu i w Koranie”. Przyjmuje święcenia kapłańskie. Rozpoczyna studia w zakresie psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Na przełomie 1991/92 rozpoczyna jako wolontariusz pracę w Klinice Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Lublinie (opieka duszpasterska i psychologiczna).

W latach 1992-94 organizuje jako wolontariusz kolonie zdrowotno- terapeutyczne dla następujących pacjentów z Kliniki:

  • 1992 – pacjenci hematologii dziecięcej z Lublina, Wrocławia Warszawy, Poznania, Krakowa, którzy mieli dodatni HBS (wirus wątroby)
  • 1993 – pacjenci hematologii leczeni w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie z dodatnim HCV
  • 1994 – pacjenci Hematologii Dziecięcej mający jednocześnie HCV i HBS+

Wymienione grupy dzieci pozbawione były możliwości korzystania z innych form wypoczynku organizowanych z tzw. masowym wypoczynku.

W 1995  obrona pracy doktorskiej z zakresy psychologii pisanej w KUL pt. Psychologiczna analiza systemów rodzinnych z dzieckiem chorym na białaczkę

Powołanie do istnienia Stowarzyszenia Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, którego prezesem jest do chwili obecnej. Funkcja ta ma charakter społeczny.W latach 1995- 2003 opublikował 1 książkę oraz ponad 30 artykułów podejmujących problematykę opieki paliatywnej dzieci, pracy z rodzinami w żałobie, pomocy rodzinom w sytuacji choroby dziecka, etc.
Od 1995 prowadzi zajęcia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Wychowania i Rodzimy prowadzonej przez panią Prof. Marię Braun-Gałkowską kształcąc min. studentów zainteresowanym problematyką opieki paliatywnej dzieci (wykład dla IV i V roku studiów dziennych i wieczorowych).

Ponadto na terenie Lubelszczyzny oraz w innych regionach aktywnie uczestniczy  w sympozjach i konferencjach prowadząc warsztaty, głosząc konferencje i wykład dla lekarzy, pielęgniarek, psychologów, duszpasterzy i innych osób pracujących z chorymi pacjentami i ich rodzinami.