Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie pod patronatem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie

Organizacja nauki

Kolegium Pracowników Służb Społecznych zostało utworzone na mocy uchwały Nr XXXVIII/559/05 Sejmiku Województwa Lubelskiego.

KOLEGIUM JEST PLACÓWKĄ PUBLICZNĄ - BEZPŁATNĄ

Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego w Lublinie. Kształci w zawodzie pracownik socjalny.

Zadaniem Kolegium jest kształcenie pracowników społecznych dla potrzeb instytucji pomocy społecznej, które funkcjonują na terenie Lubelszczyzny.

 

ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER PO KOLEGIUM


AulaOrganizacja i przebieg zajęć:

 • nauka w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie trwa 3 lata w przewidzianych standardach kształcenia uprawniających do pracy w zawodzie pracownik socjalny
 • zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym w soboty i niedziele

Kolegium dysponuje:

 • salami wykładowymi
 • nowocześnie wyposażoną pracownię komputerową z dostępem do sieci INTERNET;
 • nowoczesnym laboratorium językowym wyposażonym w multimedialną tablicę interaktywną
 • salą gimnastyczną umożliwiającą prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego z elementami samoobrony
 • biblioteką z Multimedialnym Centrum Informacyjnym

 

Dlaczego warto studiować w kolegium?4.jpg

 • nauka jest bezpłatna;
 • zdobędziesz dyplom pracownika socjalnego;
 • zdobywasz uprawnienia do pracy w instytucjach pomocy społecznej.

Adresatami Kolegium Pracowników Służb Społecznych są:

 • osoby legitymujące się świadectwem maturalnym;
 • osoby zainteresowane problematyką społeczną i pracą z ludźmi;

W wyniku kształcenia słuchacz nabywa niezbędną wiedzę i umiejętności do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w tym:

 • prawidłowe rozpoznanie sytuacji klienta pomocy społecznej;
 • planowanie i wdrażanie skutecznych metod i form pomocy w pracy socjalnej;
 • monitorowanie i ewaluacja podejmowanych działań;
 • projektowanie działań, w tym swojego warsztatu pracy;
 • współpraca z różnymi specjalistami;
 • popularyzowanie idei pomocy społecznej i pracy socjalnej.

2.jpgW toku kształcenia rozwijane są u słuchacza umiejętności:

 • metodyczne;
 • interpersonalne;
 • kooperacji;
 • menedżerskie;
 • z zakresu public relations.