Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie pod patronatem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie

Organizacja roku szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 01.10.2017
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2017-31.12.2017
Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna zimowa
Przerwa międzysemestralna

Rozpoczęcie semestru letniego
Wiosenna przerwa świateczna 29.03-3.04.2018
Zakończenie zajęć dydaktycznych semestr letni
Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna letnia

Zakończenie zajęć

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: