Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie pod patronatem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie

Organizacja roku szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Rozpoczęcie roku szkolnego 01.10.2016
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2016-31.12.2016
Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna zimowa
Przerwa międzysemestralna

Rozpoczęcie semestru letniego
Wiosenna przerwa świąteczna 13.04.2017-18.04.2017
Zakończenie zajęć dydaktycznych semestr letni
Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna letnia

Zakończenie zajęć

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
19.10.2016 r.
31.10.2016 r.
10.11.2016 r.
2.05.2017 r.
16.06.2017 r.
20.06.2017 r.