Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie pod patronatem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie

Podstawowe informacje

Szanowni Państwo - Dyrektorzy, Kierownicy i Nauczyciele

Nazywam się Jolanta Lesiewicz, od 1 marca 2017 r. pełnię funkcję doradcy metodycznego szkół policealnych i przyszpitalnych podległych Marszałkowi Województwa Lubelskiego. Bardzo zależy mi na możliwości współpracy z Państwem, która mam nadzieję zaowocuje podnoszeniem jakości kształcenia i rozwijania kompetencji zawodowych nauczycieli. Pozostające w zakresie moich obowiązków doradztwo metodyczne będę realizowała poprzez następujące działania:

· Prowadzenie konsultacji indywidualnych i zbiorowych

· Upowszechnianie przykładów dobrej praktyki

· Prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych i warsztatowych,

· Organizowanie form doskonalenia, wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli

· Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkól objętych doradztwem metodycznym.

W koncepcji pracy podkreśliłam, rolę mobilności w działaniach doradcy metodycznego,
w związku z tym planuję cykl spotkań z Dyrektorami, Kadrą Kierowniczą oraz Nauczycielami w ich macierzystych szkołach. Jednocześnie pełnię cotygodniowe dyżury, podczas których jestem do Państwa dyspozycji:

· LSCDN ul. Dominikańska 5 w Lublinie - WTOREK  godz. 8.00-14.00

· Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie ul. Sulisławicka 7 – PONIEDZIAŁEK godz. 11.00-17.00.

KONTAKT:

· telefoniczny: 605 289 374

· mail: doradcametodyczny@kpss.lublin.pl

 

 

 

 

Z wyrazami szacunku

Jolanta Lesiewicz

 

 

Doradca metodyczny