Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie pod patronatem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie

Praktyki zawodowe

 

Kolegium w trakcie trzyletniej nauki zapewnia praktyki w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Słuchacze mogą doskonalić swoje umiejętności praktyczne w jednej z wybranych przez siebie specjalności takich jak: niepełnosprawność, organizacja społeczności lokalnej oraz rynek pracy i bezrobocia.

Każda z wymienionych specjalności realizowana jest w wyznaczonych placówkach.

7.jpgZajęcia z niepełnosprawności realizowane są m.in.:

 • w domach pomocy społecznej;
 • ośrodkach wsparcia dla osób niepełnosprawnych;
 • warsztatach terapii zajęciowej.

Zajęcia z zakresu organizacji społeczności lokalnej prowadzone są w:

 • Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie;
 • Centrum Usług Socjalnych;
 • Polski Czerwony Krzyż;
 • świetlicach środowiskowiskowych OHP.

8.jpgUmiejętności praktycznych związanych ze specjalnością rynek pracy i bezrobocie słuchacze nabywają w placówkach skupiających swą działalność wokół tej problematyki. Są wśród nich:

 • Centrum Integracji Społecznej;
 • Miejski Urząd Pracy;
 • placówki OHP.

 

Wymienione instytucje stanowią jedynie część placówek szkolenia praktycznego z którymi współpracuje Kolegium. Obecnie ich liczba przekracza 60 placówek. W ramach działań praktycznych słuchacze uczestniczą również w licznych akcjach charytatywnych na rzecz osób, środowisk, instytucji.

Słuchacze Kolegium Pracowników Służb Społecznych uczestniczą w różnych akcjach charytatywnych m.in.

 • akcje zbiórki żywności dla Banku Żywności;
 • udział w akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę";
 • akcje charytatywne na rzecz Hospicjum Dobrego Samarytanina oraz hospicjum dla dzieci;
 • im. Małego Księcia;
 • cykl festynów "Lubelskie Służby Mundurowe Dzieciom";
 • akcje i projekty socjalne realizowane we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie
 • w Lublinie.

9.jpg

WIELKIE SERCE DLA MAŁEGO KSIĘCIA

Próba ustanowienia rekordu Guinnessa

( serce zostało utworzone z wykorzystaniem tysiąca motocykli)