Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie pod patronatem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
Czy masz alibi na okres, w któym nic nie zrobiłeś?
— Wiesław Brudziński

Rena Możdżeńska

Urodziła się 21 sierpnia 1922 roku Lubomlu (woj.wołyńskie). Ukończyła szkołę średnią im. św. St. Kostki w Końskich i 4-letnie Studium Teatralne w Warszawie. Debiutowała jako poetka w 1955 r., jako reżyser i scenarzysta w 1945 r. Od tego czasu jej wiersze, piosenki i scenariusze drukowane były w wielu czasopismach ogólnopolskich i regionalnych.

Utwory jej ukazały się także w antologiach: „Almanach Lubelski”(1966), „Kwiaty na tor”(Warszawa 1968), „Czas powierzonych nam”(1978).Otrzymała szereg nagród i wyróżnień za twórczość teatralną, a zwłaszcza za scenariusze „Kontrapunkt”, „Szansa”, „To dla niej – to dla mnie”, „Drugi wyrok”, „Ludzie”(1975) oraz za reżyserię spektakli „Postrzyżyny” i „Misterium-Ziemia” (1983) na ogólnopolskich Spotkaniach Amatorskich Teatrów Jednego Aktora.

Za działalność teatralną, literacką i zawodową otrzymała wiele odznaczeń. W 1988 r. została laureatem nagrody im. Witolda Doroszewskiego przyznanej przez Polską Akademię Nauk i Narodową Radę Kultury „za wybitną działalność dydaktyczną w zakresie kultury słowa”.

Od 1978 r. do chwili obecnej pracuje jako pedagog w zakresie kultury słowa i reżyserii teatralnej na UMCS w Lublinie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii.