Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie pod patronatem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie

Specjalizacja

W dniu 26 września 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Na podstawie zgody Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2013 r. - DPS-VI-51111-2813-27-MJ/13(3) Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie rozpoczęło kształcenie na tej specjalizacji.

Osoby zainteresowane podjęciem szkolenia proszone są o wypełnienie formularza podania i przesłanie go na adres: sekretariat@kpss.lublin.pl (informacje o naborze na kolejne edycje znajdują się w zakładce aktualności)

Koszt specjalizacji wynosi 3 000 zł w tym opłata egzaminacyjna. Wpłata zaliczki w wysokości 500 zł przyjmowana jest przed rozpoczęciem specjalizacji, pozostałą należnośc można rozłożyć na raty. Wpłaty przyjmowane są wyłącznie na konto.

Numer konta bankowego:

02 1240 2382 1111 0010 3720 1307

Zajęcia odbywają się w formie 2-dniowych zjazdów (sobota, niedziela), oraz dodatkowo dwa razy w piątek.

Czas trwania specjalizacji wynosi 4-6 miesięcy, w zależności od częstotliwości zjazdów.

 

Harmonogram zjazdów aktualnej edycji

 

PLAN ZAJĘĆ SPECJALIZACJA zjazd 25 - 26 listopada 2017 r.

 

Kontakt z promotorami:

dr Jolanta Lesiewicz - email: jole11@wp.pl

mgr Kazimierz Rejmak - email:  karej58@o2.pl