Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie pod patronatem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie

Wręczenie medali

  

 

Idea Medalu św. Maksymiliana Kolbe zrodziła się w wyniku współpracy  środowiskowej Parafii św. Maksymiliana Kolbe i Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie - placówki kształcącej kadry dla pomocy społecznej.

Judeo - chrześcijański kontekst wartości, franciszkańska dynamika pomocy, nakazuje aktywnie szukać potrzebujących. Jakże często naszej uwadze umyka konieczność równie dynamicznego poszukiwania tych, którzy pomoc na rzecz potrzebujących realizują - bez udziału fleszy, często pozostając w cieniu ludzi, których wspierają.

Ustanowienie Medalu jest działaniem wychodzącym naprzeciw tym potrzebom. Kapituła Medalu (a są w niej prof. Leszek Mądzik, prof. Janusz Kirenko, prof. Teresa Księska-Falger, dziennikarz Marek Skowronek, ksiądz Marek Sapryga, Adam Szymala, Kazimierz Rejmak) skupia swoją uwagę i wyróżnia tych, którzy podejmują w swoim funkcjonowaniu społecznym trud „normalności.''

Nominowani do jego otrzymania to nie tylko ludzie z „pierwszych stron gazet", znani, popularni, na wysokich stanowiskach.  Medalem może być wyróżnionym każdy (człowiek, instytucja), kto w swoim działaniu kieruje się misją sprowadzającą  się do wypowiedzianych przez M. Kolbe słów: „Kochaj i służ".

W poprzednich dwóch edycjach - Medalami zostali uhonorowani m.in.: Hospicjum im. Dobrego Samarytanina w Lublinie, ksiądz abp Bolesław Pylak, dr Wanda Półtawska, Regionalne Centrum Wolontariatu czy Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę".

Medal  został wykonany rękoma niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z czerwonej wypalonej gliny. Przedstawia na awersie twarz św. Maksymiliana Kolbe inspirowaną obrazem Lucjana Jagodzińskiego, wyrzeźbioną przez pracującą w WTZ Bożenę Sadowską z umieszczonym w dolnej części Medalu napisem- „Kochaj i służ". Rewers obrazuje zarys mieszczącej się przy Drodze Męczenników Majdanka w Lublinie świątyni  p.w. św. Maksymiliana Kolbe. Medal nawiązujący w swoim artystycznym wyrazie do starożytnej pieczęci.  Uzupełnieniem projektu jest opracowany graficznie przez prof. Leszka Mądzika - Dyplom (wyróżnienie Kapituły). Wzruszający  w swej formie artystycznej  i wyrazie jest dziełem samym w sobie.

W III Edycji Kapituła postanowiła wyróżnić Medalami Św. Maksymiliana: pośmiertnie -  dziennikarkę Polskiego Radia Lublin DOROTĘ GONET, aktorkę i piosenkarkę STANISŁAWĘ CELIŃSKĄ oraz działającą na rzecz społeczności lokalnej ALICJĘ DEC.

Wręczenie Medali i Dyplomów odbędzie się 08 grudnia (czwartek) podczas Mszy o godzinie 18:00.

(OKOŁO GODZINY 18:45)

Miejsce: Kościół pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego - Droga Męczenników Majdanka 27.

Zapraszamy...