Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie pod patronatem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie

Wykładowcy

Iwona Grudzień-Bielaszewska Metodyka i metodologia pracy socjalnej
Joanna Jankowska Wprowadzenie do psychologii, Komunikacja społeczna i interpersonalna, Interwencja kryzysowa i superwizja
Krzysztof Król Statystyka
Bożena Krzysiak-Rydel Specjalizacja rehabilitacja osób niepełnosprawnych
doktor Jolanta Lesiewicz Wprowadzenie do psychologi, Metody badań społecznych, Psychologia rozwojowa i osobowości, Problemy i kwestie społeczne, Socjologia i psychologia rodziny
Małgorzata Lipiec metodologia i metodyka pracy socjalnej
Justyna Mądry język angielski
Agata Niedźwiecka-Stopyra Gerontologia, pedagogika społeczna, Rodzinne poradnictwo socjalne, projekt socjalny
Anna Nowińska język angielski
Ewa Oleksiejczuk Ekonomia społeczna,Organizacja i zarządzanie, Polityka społeczna,Ergonomia
Agnieszka Oparowska-Drąg Patologie społeczne, Organizowanie społeczności lokalnej, Zajęcia praktyczne
Wioletta Osika-Wiśniewska System prawny pomocy społecznej, Prawo rodzinne i opiekuńcze
Krzysztof Pawlik Wychowanie fizyczne
Katarzyna Policha bibliotekoznawstwo, informacja naukowa
Kazimierz Rejmak Wprowadzenie do pracy socjalnej, Teoretyczne podstawy wychowania
Marzena Szuster Podstawy medycyny społecznej (Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania)
Ewa Żminda warsztaty terapii zajęciowej, arteterapia, praktyki zawodowe