Jubileusz 30-lecia Szkoły

W dniu 21 marca 2023 roku nasza Szkoła obchodziła Jubileusz 30-lecia istnienia. Szkoła została utworzona na mocy Zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 lipca 1993 r. i rozpoczęła swoją działalność 1 sierpnia 1993 r.

W uroczystości wzięli udział m.in. Pan Bartłomiej Bałaban – członek Zarządu Województwa Lubelskiego, który wraz z Panią Elżbietą Kędzierską – Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego wyróżnił Szkołę Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego, przedstawiciel Wojewody Lubelskiego Pan Mariusz Kidaj wręczył dyplom uznania z okazji Jubileuszu, przyznany przez Wojewodę Lubelskiego – Lecha Sprawkę, Pani Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty przekazała na ręce Pani Dyrektor Anny Dudak gratulacje dla całej społeczności szkolnej.

Z okazji święta Szkoły odczytano list gratulacyjny od żony naszego Patrona Andrzeja Bączkowskiego – Pani Grażyny Bączkowskiej.

W Jubileuszu uczestniczyli również dyrektorzy jednostek edukacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Marszałek Województwa Lubelskiego, dyrektorzy i kierownicy współpracujących ze Szkołą placówek pomocy społecznej, przedstawiciele wielu instytucji i stowarzyszeń oraz byli pracownicy, uczniowie i absolwenci Szkoły.

Oprawę artystyczną uroczystości zapewnili wokaliści Studia Wokalnego i Rehabilitacji Głosu Bluelife-Art w Lublinie prowadzonego przez Krystynę Cugowską, którzy specjalnie na Jubileusz przygotowali utwory pochodzące z bardzo popularnej serii filmów opowiadających historię Agenta007 – Jamesa Bonda

Skip to content