Polityka prywatności

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób Kolegium gromadzi, używa, przechowuje i chroni Twoje dane osobowe w ramach swoich usług. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem, aby dowiedzieć się więcej na temat naszych praktyk ochrony prywatności.

 

1. Gromadzenie danych osobowych

Kolegium może gromadzić różne rodzaje danych osobowych w celu zapewnienia skutecznych usług edukacyjnych. Możemy gromadzić informacje, takie jak:

Dane identyfikacyjne, w tym imię, nazwisko, data urodzenia i numer identyfikacyjny ucznia.

Dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu i adres zamieszkania.

Dane dotyczące edukacji, takie jak informacje o uczęszczanych zajęciach, oceny i postępy w nauce.

Informacje finansowe, takie jak płatności i informacje o rachunkach.

Dane demograficzne, takie jak płeć, narodowość i język ojczysty.

2. Używanie danych osobowych

Kolegium używa gromadzonych danych osobowych w celu świadczenia usług edukacyjnych i administracyjnych. Możemy używać danych osobowych w następujący sposób:

Do rejestracji uczniów i śledzenia ich postępów edukacyjnych.

Do komunikacji z uczniami, rodzicami i opiekunami prawnymi w celu dostarczania ważnych informacji dotyczących zajęć, ocen, wydarzeń i innych aspektów szkolnych.

Do obsługi płatności i faktur.

Do monitorowania i analizowania wyników edukacyjnych w celu doskonalenia naszych programów nauczania.

Do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i regulacji.

3. Udostępnianie danych osobowych

Kolegium może udostępniać niektóre dane osobowe stronom trzecim w określonych sytuacjach, takich jak: 

Współpracujący nauczyciele, personel administracyjny i pracownicy Kolegium, którzy potrzebują tych informacji do celów związanych z edukacją i administracją.

Podmioty świadczące usługi na rzecz Kolegium, takie jak dostawcy usług IT, firmy obsługujące płatności i usługi doradcze.

Organizacje rządowe i instytucje regulacyjne, w ramach obowiązującego prawa i przepisów.

4. Bezpieczeństwo danych osobowych

Kolegium podejmuje wszelkie możliwe środki ostrożności w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub uszkodzeniem. Stosujemy odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne, takie jak szyfrowanie danych, ograniczony dostęp do informacji i regularne audyty bezpieczeństwa.

5. Pliki cookie

Nasza strona internetowa może używać plików cookie w celu poprawy jakości usług i dostosowania ich do Twoich preferencji. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi przechowywanymi na Twoim urządzeniu, które umożliwiają analizę sposobu korzystania z witryny, personalizację treści i dostarczanie reklam ukierunkowanych.

Pliki cookie mogą być plikami sesyjnymi (które wygasają po zamknięciu przeglądarki) lub trwałymi (które pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu ich ręcznego usunięcia). Możesz wybrać, czy akceptować pliki cookie, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że niektóre funkcje naszej strony mogą nie działać prawidłowo, jeśli wyłączysz pliki cookie.

6. Zmiany w Polityce prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana w celu uwzględnienia zmian w naszych praktykach ochrony prywatności. Zalecamy regularne sprawdzanie tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych polityk.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt z nami za pomocą danych kontaktowych podanych na naszej stronie internetowej.

Data wejścia w życie: 10.03.2023

Skip to content