Specjalizacja

Harmonogram zjazdów Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej

25-26.11.2023
2-3.12.2023
9-10.12.2023
13-14.01.2024
27-28.01.2024
17-18.02.2024
24-25.02.2024
9-10.03.2024
15-16-17.03.2024
6-7.04.2024
19-20-21.04.2024
11-12.05.2024
18-19.05.2024
8-9.06.2024

Egzamin 15.06.2024 r.

Zobacz szczegółowe plany na najbliższe zjazdy:

Szanowni Państwo,

informujemy, iż prowadzimy rekrutację na

 Specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej

Rekrutacja na nową edycję!

Dla kogo szkolenie:

Specjalizacja przeznaczona jest dla osób:

∗  zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym dla osób kierujących lub przygotowujących się do zarządzania tymi jednostkami,

∗  przedstawicieli i pracowników organizacji społecznych, pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych i osób prawnych działających w obszarze pomocy społecznej,

∗  zainteresowanych zaktualizowaniem, usystematyzowaniem oraz pogłębieniem wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji pomocy społecznej i polityki społecznej,

∗  zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania systemu pomocy społecznej, specyfiki pracy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej.

Zakres tematyczny szkolenia:

∗  współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym – 20 godzin,

∗  elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej – 90 godzin,

∗  elementy etyki – 10 godzin,

∗  zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu i województwa – 20 godzin,

∗  ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej – 20 godzin,

∗  wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa rodzinnego i prawa dotyczącego ochrony danych osobowych – 30 godzin,

∗  wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego – 15 godzin,

∗  publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej – public relations – 20 godzin,

∗  mediacje i negocjacje w pomocy społecznej – 10 godzin,

∗  stres i wypalenie zawodowe – 10 godzin,

∗  konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji – 10 godzin,

∗  wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej – 10 godzin.

Organizacja szkolenia:

Szkolenie składa się z 14 zjazdów, zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę oraz dwa razy w piątek.

Wymagane dokumenty:

  • kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość
  • podanie o przyjęcie na specjalizację i klauzula informacyjna (poniżej do pobrania)

Koszt:

Pełna odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi  3 500 zł.

Wpłaty należy dokonywać na konto:

 74 1020 3147 0000 8002 0129 6581

Zgłoszenia można przesyłać  na adres:

Kolegium Pracowników Służb Społecznych

ul. Sulisławicka 7

20-360 Lublin

lub na adres e-mail:

sekretariat@kpss.lublin.pl

administracja@kpss.lublin.pl

 W razie pytań prosimy o kontakt:

 telefon:  81 748-18-81 w. 16

e-mail: sekretariat@kpss.lublin.pl

administracja@kpss.lublin.pl

Skip to content